Przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące sposobu przyjmowania i załatwiania spraw w Przedszkolu Publicznym nr 29.

 Miejscem przyjmowania interesantów jest Gabinet dyrektora

Interesanci przyjmowani są: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00

Sprawy do załatwienia przyjmowane są listownie, telefonicznie lub osobiście w zależności od potrzeby interesanta.

Sprawy przyjmuje i załatwia dyrektor przedszkola lub pracownik przez niego wyznaczony zgodnie z przydziałem czynności oraz kwalifikacjami.

Sprawy pisemne załatwiane są w formie korespondencyjnej za pośrednictwem poczty lub za potwierdzeniem do rąk własnych interesanta.

Priorytetowe są sprawy związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem wychowanków. Pozostałe zgodnie z datą wpływu i terminami przysługującymi na ich załatwienie.

Przedszkole prowadzi książkę korespondencji oraz klasyfikację spraw wg rzeczowego wykazu akt.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 wrzesień 2018 17:12 Mirek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 wrzesień 2018 19:57 Mirek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 25 wrzesień 2018 08:48 Mirek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 25 wrzesień 2018 08:55 Mirek