Termin kontroli Instytucja kontrolująca Cel kontroli
27.04.2012 Powiatowa Stacja Sanitaro-Epidemiologiczna w Opolu Kontrola stanu sanitarnego
06.06.2012 Kuratorium Oświaty w Opolu Kontrola doraźna w zakresie rekrutacji dzieci do przedszkola
27.06.2012 Powiatowa Stacja Sanitaro-Epidemiologiczna w Opolu Kontrola stanu sanitarnego
02.07.-03.08.2012 Urząd Miasta Opola Wydział Oświaty Gospodarka finansowa w 2011r.
19.02.-28.02.2013 ZUS Opole Zgłaszanie do ubezpieczenia; rozliczanie i opłacanie składek; wypłata świadczeń; wnioski do naliczenia kapitału początkowego
14.10.2013 Powiatowa Stacja Sanitaro-Epidemiologiczna w Opolu Kontrola stanu sanitarnego
26.07.2013 Urząd Miasta Opola Gospodarka środkami ZFŚS
14.10.2013 Powiatowa Stacja Sanitaro-Epidemiologiczna w Opolu Ocena stanu sanitarnego w ramach urzędowej kontroli żywności
27.02.2015 Powiatowa Stacja Sanitaro-Epidemiologiczna Kontrola bieżącego stanu sanitarnego
01.03.2016 Powiatowa Stacja Sanitaro-Epidemiologiczna w Opolu Ocena stanu sanitarnego w ramach urzędowej kontroli żywności
29.11.2016 WIORiN Opole Kontrola stosowanych środków ochrony roślin
21.12.2016 Powiatowa Stacja Sanitaro-Epidemiologiczna w Opolu Kontrola bieżącego stanu sanitarno-higienicznego
29.03.2017 PIP Kontrola stosowania przepisów BHP, prawa pracy, legalności zatrudnienia pracowników
21.08.2017 PSSE Opole Ocena stanu sanitarnego placówki - przygotowanie do przyjęcia dzieci w nowych pomieszczeniach w PSP 33
13.09.2017 Powiatowa Stacja Sanitaro-Epidemiologiczna w Opolu Kontrola Punktu wydawania posiłków w PSP 33, ul. Lelewela 9, w Opolu, gdzie utworzone są dwa oddziały dzieci z PP29 w Opolu
03.07.2018 PSSE Opole Ocena stanu sanitarnego- Realizacja programu Czyste powietrze wokół nas
12.09.2018 ZUS tematyka kontroli: naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne
12.10.2018 PSSE Opole ocena stanu sanitarno-higienicznego kuchni
22.11.2018 PSSE Opole urzędowa kontrola żywienia
16.07.2019 Kuratorium Oświaty w Opolu Organizacja publicznych szkół i placówek wg rozporządzenia MEN z 17 marca 2017r.
31.07.2019 PPiS Opole urzędowa kontrola żywności
04.02.2020 PSSE Opole urzędowa kontrola żywności- Oddziały w PSP 33
     
     

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 24 wrzesień 2018 20:31 Mirek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 wrzesień 2018 20:33 Mirek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 17 luty 2022 08:49 Piotr
Artykuł został zmieniony. czwartek, 17 luty 2022 08:49 Piotr