Termin kontroli Instytucja kontrolująca Cel kontroli
27.04.2012 Powiatowa Stacja Sanitaro-Epidemiologiczna wOpolu Kontrola stanu sanitarnego
06.06.2012 Kuratorium Oświaty w Opolu Kontrola doraźna w zakresie rekrutacji dzieci do przedszkola
27.06.2012 Powiatowa Stacja Sanitaro-Epidemiologiczna  w Opolu Kontrola stanu sanitarnego
02.07.-03.08.2012 Urząd Miasta Opola Wydział Oświaty Gospodarka finansowa w 2011r.
19.02.-28.02.2013 ZUS Opole Zgłaszanie do ubezpieczenia; rozliczanie i opłacanie składek; wypłata świadczeń; wnioski do naliczenia kapitału początkowego
14.10.2013 Powiatowa Stacja Sanitaro-Epidemiologiczna  w Opolu Kontrola stanu sanitarnego
26.07.2013 Urząd Miasta Opola Gospodarka środkami ZFŚS 
14.10.2013 Powiatowa Stacja Sanitaro-Epidemiologiczna  w Opolu Ocena stanu sanitarnego w ramach urzędowej kontroli żywności
27.02.2015 Powiatowa Stacja Sanitaro-Epidemiologiczna Kontrola bieżącego stanu sanitarnego
01.03.2016 Powiatowa Stacja Sanitaro-Epidemiologiczna  w Opolu Ocena stanu sanitarnego w ramach urzędowej kontroli żywności
29.11.2016 WIORiN Opole Kontrola stosowanych środków ochrony roślin
21.12.2016 Powiatowa Stacja Sanitaro-Epidemiologiczna  w Opolu Kontrola bieżącego stanu sanitarno-higienicznego
29.03.2017 PIP Kontrola stosowania przepisów Bhp,prawa pracy, legalności zatrudnienia pracowników
13.09.2017r. Powiatowa Stacja Sanitaro-Epidemiologiczna  w Opolu Kontrola Punktu wydawania posiłków w PSP 33, ul. Lelewela 9, w Opolu, gdzie utworzone są dwa oddziały dzieci z PP29 w Opolu

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 24 wrzesień 2018 20:31 Mirek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 wrzesień 2018 20:33 Mirek