W Przedszkolu Publicznym nr 29 prowadzona jest następująca ewidencja i rejestry:

 1.  Rejestr dzieci przyjętych do przedszkola
 2. Dzienniki pracy grup
 3. Rejestr wypadków dzieci
 4. Ewidencja akt osobowych
 5. Rejestr badań okresowych i kontrolnych oraz do celów sanitarno-epidemiologicznych
 6. Rejestr godzin ponadwymiarowych i zastępstw
 7. Rejestr nagród jubileuszowych
 8. Ewidencja czasu pracy
 9. Absencja chorobowa
 10. Rejestr urlopów pracowniczych
 11. Ewidencja emerytów i rencistów
 12. Rejestr pracowników zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 13. Rejestr szkoleń w zakresie BHP
 14. Rejestr wypadków w pracy
 15. Ewidencja wynagrodzeń pracowników
 16. Rzeczowy wykaz akt
 17. Książka korespondencji
 18. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 19. Ewidencja biletów autobusowych
 20. Rejestry: bankowy i kasowy
 21. Ewidencja środków trwałych
 22. Ewidencja kartotek materiałowych
 23. Spis zasobów bibliotecznych
 24. Ewidencja indywidualnej odzieży ochronnej
 25. Ewidencja środków czystości
 26. Wykazy archiwizacyjne

Dokumentacja Przedszkola Publicznego Nr 29 w Opolu archiwizowana jest wg Rzeczowego wykazu akt z uwzględnieniem kategorii archiwalnych. Przedszkole przechowuje m. in. dokumentację osobową, finansową i pedagogiczną.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 wrzesień 2018 17:05 Mirek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 wrzesień 2018 17:06 Mirek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 wrzesień 2018 20:07 Mirek