1. Regulamin pracy
 2. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 3. Regulamin pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
 4. Regulamin przyznawania nagród Dyrektora
 5. Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
 6. Kryteria dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
 7. Kryteria oceny pracy nauczyciela
 8. Regulamin Rady Pedagogicznej
 9. Regulamin Rady Rodziców
 10. Zakładowy plan kont
 11. Ogólne zasady rachunkowości
 12. Instrukcja inwentaryzacyjna
 13. Instrukcja obiegu dokumentów
 14. Instrukcja p.poż
 15. Regulamin korzystania z placu zabaw

Udostępnienie regulaminów: Wszystkie regulaminy są dostępne w kancelarii Przedszkola

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 24 wrzesień 2018 20:06 Mirek